ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.) 6. § (1d) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet az OBH-tól igazolást kérhet arról, hogy nincs ellene benyújtva jogerősen még el nem bírált csődeljárás vagy felszámolási eljárás iránti kérelem, továbbá nincs vele szemben kezdeményezett és jogerősen még el nem rendelt felszámolás.

Mit kell csatolnia a kérelméhez?

Az OBH az alábbi feltételek teljesülése estén tudja befogadni és elbírálni az Ön benyújtott kérelmét. A kérelemhez csatolnia kell

 1. ha a kérelmet a gazdálkodó szervezet törvényes képviselője nyújtja be:
  • elektronikusan aláírt kérelmet
  • az eredeti aláírási címpéldányt
 2. ha a kérelmet meghatalmazott útján nyújtja be:
  • elektronikusan aláírt kérelmet
  • eredeti meghatalmazást
  • az eredeti aláírási címpéldányt

Milyen elektronikus aláírással láthatja el a kérelmét?

A kérelmet

 • minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy
 • minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel ellátva, vagy
 • az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatás útján hitelesítve (https://niszavdh.gov.hu/index) kell a Hivatal részére megküldenie.

Mit kell feltüntetnie a kérelmében?

Kérelmében fel kell tüntetnie,

 • a gazdálkodó szervezet
  • nevét
  • székhelyét
  • cégjegyzékszámát
 • a kérelem célját
 • az igazolást papír alapon vagy e-hiteles formában kéri kiállítani?
  • papír alapú igazolás kiállítása iránti kérelem esetén meg kell jelölnie a postázási címet is.
 • az igazolást hol kívánja felhasználni, belföldön avagy külföldön?
  • külföldi felhasználás esetén szükséges az ország megjelölése is.
  • külföldi felhasználás esetén az igazolást az OBH elnöke látja el aláírásával, ezért a papír alapú igazolás kiállításának ideje hosszabb időt vehet igénybe.
  • külföldi felhasználás esetén a kiállított papír alapú igazolás apostille tanúsítvánnyal történő ellátása vagy diplomáciai felülhitelesítése szükséges az Igazságügyi Minisztériumnál illetőleg a Külgazdasági és Külügymisztériumnál

Milyen költségekkel jár az igazolás kiállítása iránti kérelem?

Az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtása díjmentes.

Külföldi felhasználáshoz szükséges apostille tanúsítvány, illetőleg diplomáciai felülhitelesítés díjairól és költségeiről érdeklődjön az Igazságügyi Minisztériumnál illetőleg a Külgazdasági és Külügymisztériumnál.